Porcus Poultry

Porcus Poultry yder veterinærfaglig rådgivning til fjerkræbranchen

Vi har gennem mange år ydet sundhedsrådgivning og produktionsoptimering til den danske og udenlandske svinesektor, og det er bestemt det, vi er mest kendt for. Dette fundament vil vi nu i højere grad bruge i den danske og internationale fjerkræsektor.

Vi har store ambitioner i vores afdeling, og vores succeskriterie er at være en uundværlig spiller i branchen.

Siden 2018 har vi været leverandør af de veterinære sundhedsydelser i Danpo A/S, et samarbejde som vi sætter stor pris på, og som vi løbende vil udbygge til stadig større gavn for producenterne og kerneforretningen i Danpo A/S. En lignende aftale har vi også med Danhatch A/S, en relation som er relativ ny, men som vi glæder os meget til at komme i gang med.

Intern sparring og tæt samarbejde med nøglepersoner i branchen sikrer, at vi får bragt den nyeste viden ud i staldene, hvor den kan bidrage med at skabe værdi. Vi ser os selv som værende et stadig vigtigere bindeled mellem slagteri og producent samt at sikre, at dansk fjerkræ også i fremtiden er en del af verdenseliten.

Vi vil i stadig større grad engagere os i dansk fjerkræ, og vi kan se, at vi gør en positiv forskel. Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig som fjerkræslagteri eller kyllingeproducent – og hvordan vi internt deler erfaringer, videnskab og fremdrift – er du altid velkommen til at kontakte vores fjerkræchef dyrlæge Lars Morten Jensen på lars.morten@porcus.dk eller på tlf. +45 30951065

Du kan møde vores dyrlæger, der tager sig af fjerkræproduktion her:

Anne Schultz

Telefon

+45 81 44 81 64

mail

anne.s@porcus.dk

Lars Morten Jensen dyrlæge i Porcus

Lars Morten Jensen

Telefon

+45 30 95 10 65

mail

lars.morten@porcus.dk

Lise Lotte Koldsø Pedersen dyrlæge i Porcus

Lise Lotte Koldsø Pedersen

Telefon

+45 21 61 73 54

mail

liselotte.k@porcus.dk

Maja Kobberø dyrlæge i Porcus

Maja Kobberø

Telefon

- på barsel

mail

maja@porcus.dk

Nikolaj Kjer Jensen

Telefon

+45 44 12 17 71

mail

nikolaj@porcus.dk

Tak fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.