Fokus 35 vital

HVAD ER FOKUS 35 VITAL

I Fokus 35 kan du deltage i en Fokusgruppe med 8 – 10 andre besætninger. Fokusgrupper er en slags erfagrupper – men kun med fokus på produktivitetsforbedringer. Der udarbejdes og udsendes månedlige grafer over udviklingen hos samtlige deltagere i gruppen, fx levendefødte, spildfoderdage og fravænnede grise pr. årsso.

Vi mødes fire gange om året, hvor der dels holdes oplæg om et aktuelt emne, dels udveksles erfaringer i grupperne. Oplæggene kan for eksempel være: optimal mælkeydelse hos soen, huldstyring, ledelse, bedre pattegriseoverlevelse, større egenfravænning og andre aktuelle emner. Typisk inviteres de absolutte bedste eksperter i landet til at holde foredrag. I fokusgruppedelen drøftes dagens indlæg og besætningens egne produktionstal gennemgås.

Møderne varer 3 – 4 timer og afholdes fire steder i Danmark; Odense, Agerskov, Brønderslev og Holstebro. Der kan deltage op til 2 – 3 mand pr besætning.

Der livestreames altid fra møderne, som efterfølgende kan genses!
Det ene årlige møde afholdes som sæsonafslutning, hvor besætninger med størst fremgang kåres.

Knud Jørgen Lei

“For at forbedre sundheden i vores besætning, nedbringe vores vaccinationsomkostninger og for at øge salgsprisen på vores 30 kg’s grise, ønskede vi at gennemføre en delsanering for mycoplasmalungebetændelse. Porcus hjalp os med at udarbejde en detaljeret plan for saneringen fra A-Z. Det gav alle medarbejdere et godt overblik over de opgaver, der skulle gennemføres både før, under og efter saneringen. Det er jeg sikker på har været medvirkende til at saneringen blev en succes.”

650 søer, 4 sites, Broager

Der følger rigtig meget med som medlem af Fokus 35 Vital:

  • Alle Fokus 35 Vital-grupper får hver måned en rapport med benchmark på de vigtigste nøgletal for alle gruppens besætninger.
  • Fire årlige møder og adgang til alle afholdte indlæg tilbage i tiden som webinar.
  • Alle nye deltagere får stor motivationstavle til ophængning, hvor aftalte tiltag skrives op.

 

Pris kr. 7.000/år.
Yderligere oplysninger kan fås hos dyrlæge Jesper Bisgaard Sanden på 40 79 28 00. Tilmelding til fokus 35 kan ske til kontoret på 62 62 30 74.

Referater

Marts 2020: Ny viden om sodødelighed og Onboarding

Tak fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.