Porcus' rådgivning

MED SPECIALE I SVINESYGDOMME TILBYDER PORCUS SUNDHEDSFAGLIG RÅDGIVNING

I øjeblikket har vi fokus på følgende emner:

Porcus So-Vivor

SO-Vivor

Gennemsnittet for sodødeligheden i Danmark ligger for 2020 på 15,1%. Blandt Porcus’ besætninger var det 14,0%. En af årsagerne til dette er vores SO-Vivor koncept.

Vi benchmarker jeres besætning, får lavet en sodødelighedsanalyse og ud fra dette får vi sænket jeres sodødelighed med en målrettet indsats indenfor en eller flere af følgende bokse:

 1. Ben og klovstyrke: Klovscoring – Gennemgang af foderblandinger – Spalte og underlagstjek
 2. Good Gut: Formalingstjek – Vådfodersystem – Toksinanalyser
 3. Prima Polt 2.0: Vaccinationstjek – Opstaldning – Alder og huld v. 1. løbning
 4. Andet: Kapacitetsberegninger – Vandkvalitet – Faringsproblemer

Klovscore

For det utrænede øje er det svært at diagnosticere og vurdere type og omfang af klovlidelser i besætningen. Derfor tilbyder Porcus at lave en klovscoring af besætningens søer og polte. En klovscoring er relevant hvis:

 • Besætningens klovsundhed er ukendt
 • Hvis man ønsker at forbedre klovsundheden i besætningen og skal have iværksat de bedste forebyggende tiltag
 • Besætningen har en høj sodødelighed associeret til benlidelser
 • Hvis man allerede har iværksat tiltag for at forbedre klovsundheden i besætningen, men mangler at evaluere effekten af disse (fx klovbeskæring)

 

Ved klovscoringen laves en grundig gennemgang af klovene hos en stor andel af søerne, samt en efterfølgende databehandling. Til slut udarbejdes en rapport, der verificerer hvilke problemer, der er i netop din besætning. Rapporten indeholder forslag til en handlingsplan for at afhjælpe eventuelle problemer. Handlingsplanen gennemgås med egen besætningsdyrlæge, så tiltag kan målrettes pågældende besætnings problemer, fx ændringer til opstaldning af polte, staldsystemer og stimiljø, mineraltilsætning i foderet eller nye tiltag som klovbeskæring.

Porcus svinedyrlæger
Porcus halebids-app

Halebids-app

Kender du vores halebids-app?

Hvis du foretager halekupering af dine grise, skal du kunne dokumentere behovet herfor. I Danmark er der strammet op på lovkrav til dokumentation af halebid, før du må halekupere. Det betyder, at du skal:

 • Skriftligt dokumentere forekomsten af halebid
 • Foretage en risikovurdering i besætningen på baggrund heraf og lave en handlingsplan
 • Indhente dokumentation fra din aftager eller mellemhandler ved salg af smågrise, hvis din aftager ikke kan håndtere grise med hele haler.

Med vores gratis app kan du nemt opfylde kravene om dokumentation af halebid. Via din smartphones kamera tages billeder af halebidene. Disse billeder gemmes i ”skyen” og kan altid hentes. De er kun tilgængelige for afsender og modtager. App’en registrerer gps-koordinater til hvert billede, og dermed vil der aldrig være tvivl om, hvor i verden billedet stammer fra.

Vores hensigt med app’en er at gøre livet en lille smule lettere for landmanden, som med dette praktiske værktøj slipper for mere skrivebordsarbejde. App’en er udgivet på dansk og engelsk og er således brugbar på det internationale marked. Dermed håber vi, at den kan være til stor gavn for eksportvirksomhederne.

Appen hedder ”Porcus”, den er gratis og kan downloades i både App Store og Google Play – http://applink.dk/porcus/

Zinkfri fravænning

Zinkfri fravænning banker snart på døren; 26. juni 2022 er det ikke længere muligt at anvende medicinsk zink i fravænningsfoderet!

Vi har i Porcus derfor arbejdet intenst med dette i det sidste år, så vi allerede nu kan dele ud af vores erfaringer og rådgive i at bringe din besætning succesfuldt frem til fravænning uden medicinsk zink.

Zinkfri fravænning er et samspil af flere faktorer, der skal opfyldes for at det lykkes.

Derfor rådgiver vi bl.a. i følgende:

 • Æde- og enzymtræning i farestalden
 • Holdstyring
 • Fravænning af den robuste gris
 • Klargøring af stald herunder optimal vask, desinfektion og udtørring af stald
 • Optimal fodring og fodersammensætning efter fravænning

Vi laver en grundig gennemgang af den enkelte besætning på ovenstående parametre, så besætningen er klar, inden zinken gradvist udfases.

Vi har allerede mange besætninger, der succesfuldt fravænner uden medicinsk zink, og vi er klar til at hjælpe i netop din besætning.

Porcus svinedyrlæger
Porcus svinedyrlæger

Rygspæk-skanning

Porcus har igennem en årrække opnået solid erfaring med brugen af rygspækscanning af søer og polte som værktøj til at opnå en mere præcis huldstyring af besætningen.
En god huldstyring af en sobesætning har stor indflydelse på dyrenes holdbarhed, foderforbruget pr årsso, antallet af levendefødte- og dødfødte pr kuld samt reproduktionsnøgletal og mælkeydelse.

Din Porcusdyrlæge hjælper dig gerne i gang med en analyse af din besætnings aktuelle huldstatus, samt hvordan fodringen kan tilrettelægges for at opnå endnu bedre resultater. På de månedlige besøg, følger vi op på, om de ønskede resultater opnås og foretager evt. justeringer i fodringen undervejs.

En sådan tilretning af en sobesætnings huldstyring tager selv i sværere tilfælde sjældent mere end 4-6 måneder, og resultatforbedringerne er ofte tydelige.

 

Smittestopper

Vi har udviklet et redskab til at effektivisere smittebeskyttelsen i din besætning: Smittestopperen.

Ved hjælp af Smittestopperen opfylder du lovkravet om en zoonotisk smittebeskyttelsesplan, og den giver dig et billede af kvaliteten af smittebeskyttelsesniveauet på din ejendom.

Den færdige rapport og det udstedte certifikat kan altid downloades og skannes via rapportens unikke QR-kode. Dermed er rapporten altid tilgængelig ved myndighedskontroller.

Porcus svinedyrlæger

Claus Bruun Jørgensen

“Vi havde ved opstart af ny sobesætning massive problemer med diarré ved vores pattegrise med forøget dødelighed til følge samt nedsat kvalitet af vores 7-30 kg’s produktion. Porcus hjalp os med nogle effektive løsninger og i dag er problemet løst. Det har givet vores medarbejdere langt mere arbejdsglæde og en høj kvalitet fravænningsgrise, hvilket tydeligt kan ses hele vejen igennem vores klimastalde.”

2.000 årssøer, 4 sites, Tinglev

Tak fordi du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev.